Anasayfa

 

Türkiye’de Kadın Kooperatifleri, yerel düzeyde kadınların kendileri için kalıcı hizmetler yaratabilmeleri, önceliklerini ve ihtiyaçlarını gündeme getirebilmeleri, kadınları güçlendirmeye yönelik politikaların ve kaynak aktarımlarının sağlanabilmesi için çok önemli bir hareket başlattılar. Bu kooperatifler aynı zamanda yerel kalkınmada kadınların rolünün görünür hale gelmesi konusunda da önemli bir model oluşturdu.

Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı buradan yola çıkarak kadın kooperatiflerinin bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak birbirini güçlendirmelerini sağlamak üzere kuruldu.

Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı, yerel kadın örgütlenmelerini destekleyerek kadınların ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlıklarını artırmayı ve karar mekanizmalarını etkiler hale getirmeyi amaçlıyor.

Kuruluş Bildirgesi

 

 
 
 
PDF Yazdır e-Posta

 
İçerik Tıklama Görünümü : 480483