Anasayfa / Bilgi ve Dökümanlar

Kadın Kooperatifleri, yerel kadın gruplarının kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak kendileri için hizmetler geliştirmek üzere oluşturdukları yapılardır. Türkiye’de Kadın Kooperatifleri, 2000 yılından beri yerel düzeyde kadınların kendileri için kalıcı hizmetler yaratabilmeleri, önceliklerini ve ihtiyaçlarını gündeme getirebilmeleri, kadınları güçlendirmeye yönelik politikaların ve kaynak aktarımlarının sağlanabilmesi için çok önemli bir hareket başlattılar. Süreç içinde Kadın Kooperatifleri konusunda deneyimler ortaya çıkmaya başladı ve kooperatifler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamadan bu önemli yerel kadın hareketini sürdürmenin olanaksızlığı ortaya çıktı. Buradan yola çıkarak 2008 yılında Kadın Kooperatifleri olarak bir araya geldik ve Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nı oluşturduk.   

2001–2004

2001 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve birlikte çalıştığı yerel kadın grupları, yoksul kadınların ihtiyaç odaklı örgütlenmesi için model geliştirmek üzere çalışma başlattı.  Bu kapsamda kooperatif, uygun bir örgütlenme biçimi olarak belirlendi. İhtiyaca uygun bir ana sözleşme örneği hazırlandı ve ilk kadın kooperatifleri kurulmaya başlandı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı kooperarifleşme girişimlerini desteklemek üzere deneyimlerini yazılı hale getirdi ve Kadınlar için Kooperatif El Kitabı'nı hazırladı.  

2004

14 Kooperatif ve Kooperatif girişimi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın organize ettiği, Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifinin ev sahipliğini yaptığı toplantıda ilk kez bir araya geldik.  

2005

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın Friedrich Ebert Vakfı ile birlikte organize ettiği 1. Kadın Kooperatifleri Buluşması’nda Kadın Kooperatifleri olarak geniş bir katılımla bir araya geldik. Bu Buluşmada bilgi ve deneyim paylaşımının önemini ortaya koyarak, işbirliği yapmanın ve ortak savunuculuk yolları geliştirmenin gerekliliğini gündeme getirdik. 

2005–2007

Bu yıllar içinde birbirimizle haberleşme ve deneyim paylaşma pratikleri geliştirdik. Kooperatif kurmadan erken çocukluk eğitimi hizmetleri sunmaya, ekonomik girişimler başlatmaya kadar çeşitli konularda deneyimlerimizi paylaştık ve birbirimizden çok şey öğrendik. Süreç ilerledikçe başarılar ve zorluklar da görülmeye başladı. Kendi kaynağını yaratıp çalışmalarını ilerleten kooperatiflerin yanı sıra kapanan kooperatifler de oldu. Bu sürecin en önemli dersi, ancak birbiriyle iletişim halinde olan, bu yolla çözüm üretebilen ve faaliyetlerini zenginleştiren kooperatiflerin güçlenebildiği oldu.  Buradan yola çıkarak Umut Işığı, İlk Adım, Biga ve Simge Kadın Kooperatifleri ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı kooperatiflerin bir araya gelebilmesi ve iletişim ağının geliştirilmesi için kaynak yarattılar.  

2008

Ocak ayında Umut ışığı, İpek Yolu, Simge, Kardelen, Çağdaş, Biga, İlk Adım, Bahçelievler Kadın Kooperatifleri bir araya gelerek Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı için taslak bir yapı oluşturdular.  

Nisan ayında 45 Kadın Kooperatifi ve girişiminin katılımıyla II. Kadın Kooperatifleri Buluşması'nı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nın amacı, yapısı ve ilkelerini detaylı bir biçimde tartıştık ve son haline getirdik. 

Temmuz ve Eylül’de Doğu ve Batı’da bölgesel toplantılar yaptık. Bu toplantılarda Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nın aktif bir biçimde işlemesi için kararlar aldık. Ayrıca Kadın Kooperatifleri Birliği’nin kurulması kararını vererek kurucuları belirledik ve ilk adımları attık.

Eylül ayında Kadın Kooperatifleri Birliği’nin kurulması için başvurumuzu yaptık.