Anasayfa / KEDV Kadın Kooperatifleri İletişim Destek Merkezi
PDF Yazdır e-Posta
Bilgi ve Dökümanlar
 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

 

Kadın Kooperatifleri İletişim ve Destek Merkezi

 

                                                         

KEDV kadınların bir araya gelmelerinin ve örgütlenmelerinin, özellikle yerelde ortak sorunların çözümü için önemli bir adım olduğuna inanır. Bu nedenle kadınların; kendilerinin ve çocuklarının öncelikli ihtiyaçlarından hareketle, bunları yerel gündeme taşıyarak herkes için uygun çözüm geliştirmek ve geliştirilen çözümler çerçevesinde yerel düzeyde çeşitli sektörlerin işbirliği sürecini başlatmak üzere örgütlenmelerini destekler.  

                                                     

KEDV, bu yaklaşımla kuruluşundan itibaren bütün faaliyetlerinde yerel kadın örgütlenmeleri oluşturmayı hedefleyerek, kadınların mahallelerinde kendileri ve çocukları için hizmetler başlatmalarını destekledi. 2001 yılında ise; Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve İstanbul, Marmara Deprem Bölgesi, Diyarbakır ve Mardin’de birlikte çalıştığı kadın grupları yoksul kadınların ihtiyaç odaklı örgütlenmesi için model geliştirmek üzere çalışma başlattı ve bu çalışma sonucunda yerel kadın gruplarının örgütlenmesi için uygun yasal yapı olarak “kooperatif” belirlendi. Ardından ihtiyaca uygun bir ana sözleşme örneği hazırlanarak, yerel kadın gruplarının kooperatifleşme süreci desteklendi. İlk kadın kooperatiflerinin kurulmaya başlanmasıyla Türkiye’de kadın kooperatifleri hareketi başlamış oldu, ardından da bu hareket hızlı bir biçimde yayıldı ve Türkiye’de 2009 yılına kadar yerel kadınlar tarafından kurulan kooperatif sayısı 60’ı geçti. Ülkemizde toplum temelli yerel örgütlenmenin ilk örnekleri olan kadın Kooperatifleri; kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri ve yerel düzeyde kendi öncelikleri için ortak girişimler başlatmaları, savunuculuk yapmaları ve dolayısıyla politik katılım pratikleri açısından büyük önem taşıyorlar.  

                                              

Bu süreçte KEDV, gelişen yerel kadınların kooperatifleşme hareketini güçlendirmek amacıyla, sistematik program desteği vermek ve kadın kooperatifleri arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere bir platform sağlamak amacıyla Kadın Kooperatifleri İletişim ve Destek Merkezi’ni oluşturdu. Bu Merkez, 2004, 2005 ve 2008 yıllarında aralarındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve yerel/ulusal politikaları etkilemek üzere girişimler başlatabilmelerini kolaylaştırmak üzere Kadın Kooperatiflerini bir araya getirdiği Kadın Kooperatifleri Buluşmalarını organize etti. Kadın Kooperatifleri ile birlikte çalışarak, özellikle dar gelirli kadınlar için geliştirilen programları ve modelleri yaygınlaştırdı, uygulama desteği verdi. Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı ve Kadın Kooperatifleri Birliği’nin kuruluşunu destekledi.   

                                      

Neler yapıyor? 

                                                                                                      

Kooperatif kurma ve işletme konusunda eğitim, teknik destek ve danışmanlık sağlıyor…

§         Kadın kooperatifleri için örnek anasözleşme hazırladı.

§         Hızlı bir biçimde yaygınlaşan kooperatifleşme girişimlerini desteklemek üzere deneyimlerini yazılı hale getirdi ve Kadınlar için Kooperatif El Kitabı’nı hazırladı.

§         Şimdiye kadar 22 kadın kooperatifinin kurulmasına destek verdi. Şu anda da 40 kadın kooperatifine program, eğitim ve danışmanlık desteği veriyor.

§         Kooperatiflere yönetim, muhasebe, kaynak yaratma/proje yazma, v.s. konularında destek verdi, dokümanlar hazırladı, dağıttı.

§         Örgütlenme ve liderlik becerisi geliştirmek üzere Liderlik Eğitimi Programını geliştirdi, kooperatiflere yaygınlaştırdı, 16 kooperatife uygulama için eğitici eğitimi verdi ve izledi. 

                                                         

Kadın Kooperatiflerini birbiriyle ilişkilendiriyor ve deneyim paylaşımını kolaylaştırıyor…

§         Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim alışverişi fırsatları yarattı. Bu amaçla düzenlenen toplantı ve ziyaretlerde (Brastislava, Yunanistan, Endonezya, Hindistan, Bulgaristan, İran, v.s.) toplam 14 kooperatif yer aldı.

§         İnternet üzerinden paylaşımın sağlanması için bir e-grup oluşturdu.

§         2005’te kooperatifler arası iletişim ağı girişimini başlattı, 35 kadın kooperatifini bir araya getirdi. Aktiviteleri, karşılaştıkları sorunlar ve temel ihtiyaçları için bilgi bankası oluşturdu.

§         Kooperatiflerin, kendi aralarındaki iletişim/deneyim paylaşımı ve dış dünyaya tanıtım amacıyla interaktif bir web portal (www.kadinkooperatifleri.org) hazırlayarak kullanıma sundu. Halen de portalin moderatörlüğünü yapıyor.

§         40 kadın kooperatifinin bir araya geldiği Kadın Kooperatifleri İletişim Ağının kuruluş sürecini destekledi, bunun için formel / enformel ağ biçimleri ile ilgili taslak metinler hazırladı, kooperatiflerin tartışmasına sunarak son haline getirilmesini sağladı.

§         Kadın Kooperatifleri Birliği için yasal mevzuat araştırdı, taslak anasözleşme hazırladı ve kurma sürecini kolaylaştırdı. 

                                                     

Program desteği sağlıyor…

§         KEDV’nin erken çocukluk eğitimi hizmetleri için geliştirdiği modeli Kooperatiflere yaygınlaştırdı. Kooperatifler tarafından işletilen 22 oyun odası/yuvaya izleme, eğitim, kaynak ve altyapı desteği verdi.

§         Kadın Kooperatifleri tarafından yaygınlaştırılabilecek eğitim programları (finansal okuryazarlık, bilgisayar, kadına yönelik şiddet, girişimcilik, vs) geliştirdi, pilot uygulamalarını yaptı ve eğitici eğitimleri yaptı.

§         Kooperatifiler için program örnekleri (Mahalle Yuvası, Mahalle Anneliği, Tasarruf grupları, Toplumsal Cinsiyet Temelli Bütçe Analizi, v.s.) geliştirdi, el kitapları hazırladı. 

                                                 

Kaynak yaratma ve işbirliği geliştirme süreçlerini destekliyor…

§         Kadın Kooperatiflerinin kaynak yaratma faaliyetlerini destekledi. Bu amaçla 15 kooperatifin proje geliştirmelerine ve yazmalarına destek verdi. Kooperatifleri fon veren kuruluşlarla ilişkilendirdi.

§         Kadınların kararlara katılımını artırmak ve kaynak aktarımlarını etkilemelerini sağlamak için de Toplumsal Cinsiyet Temelli Bütçeleme konusunda model geliştirdi ve Diyarbakır’da uygulama desteği verdi.

§         Kooperatiflerin yerel yönetimlerle ilişkilerini kolaylaştırdı. 

                                           

Kooperatiflerin ekonomik girişimlerini destekliyor…

 

§         Kooperatifler için ürün bankası oluşturdu. Kooperatiflerin ürünlerini KEDV-Nahıl kanalıyla, pazarlama fırsatlarıyla buluşturdu.

§         Kooperatifleri ürün tasarımı ve satışı için ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlarla ilişkilendirdi.

§         Ürün geliştirme desteği verdi. Bu kapsamda hediyelik kutu, mum ve sabun üretimi konusunda atölyeler açılmasını destekledi.