Anasayfa
PDF Yazdır e-Posta

Kadın Kooperatifleri için

 

 

KOOPERATİFLER BİRLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR  

 

 

A. Kooperatifler Birliği ne demektir, nasıl kurulur?  

Birlik aynı alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üst iktisadi yapılanmasıdır. Nasıl ki kişiler tek başlarına altından kalkamayacakları işleri halletmek, ihtiyaçları olan hizmetleri üretmek için birleşip kooperatif kuruyorlarsa, kooperatifler de tek başlarına altından kalkamayacakları işleri birleşerek birlik kurup halletmeye çalışırlar.  Aynı şekilde kooperatif kurarken nasıl yedi kişi bir araya geliyorsa, birlik kurarken de aynı alanda faaliyet gösteren en az yedi kooperatif bir araya gelerek birlik kurar. Kooperatiflerin birlik kapsamında yürütebilecekleri faaliyetler katıldıkları birliğin ana sözleşmesinde detaylı olarak bulunur. 

 

B. Birliğin ortak kooperatiflere ne tür faydası vardır? 

Birlik, ortağı olan kooperatiflerin;

·         Birbirleriyle iletişimini ve dayanışmasını arttırır. Böylece yeni kurulan ve tecrübeli kooperatifler arasında bilgi alışverişi yapma imkânı sağlar. Bu sayede benzer hatalara düşmelerini engeller.

·         Kurumsal kapasitelerini güçlendirir.

·         Sorunları ve ihtiyaçlarını gündeme getirme ve böylece yaşadıkları engelleri ve talepleri duyurarak çözüm arar

·         İlgili mevzuat hakkında bilgilerini arttırmak ve mevzuatta sadeleşmeyi sağlamak üzere çalışmalar yürütür

·         Yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyurarak kooperatifleri görünür hale getirir

·         Ortak çıkarlarını korur.

·         Kooperatifler ile bağlı oldukları kurumlar arasında (İlgili Bakanlık, İl Müdürlükleri, vb)  iletişimine katkıda bulunur

 

C. Kadın Kooperatifleri Birliği  

Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı toplantılarında (Nisan 2008’de yapılan 2. Kooperatifler Buluşması ve bölgesel toplantılarda) tüzel bir kişilik oluşturulması kararlaştırıldı, KEDV tarafından oluşturulan ana sözleşme taslağı nihai haline getirildi ve Birlik için isim belirlendi. Ardından da Eylül 2008’de 35 Kadın Kooperatifinin girişimiyle Kadın İşletme Kooperatifleri Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlatıldı. Kuruluş çalışmalarının en geç Şubat 2008’de tamamlanması planlanıyor.

 

D. Kadın Kooperatifleri Birliği’ne nasıl üye olabiliriz? 

Bu birliğe katılmak isteyen kooperatiflerin; öncelikle kooperatif türünün İŞLETME kooperatifi olması ve de ana sözleşmede belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olması gerekiyor:  

1. Birliğin çalışma bölgesi (Türkiye) içinde bulunmak,

2. Aynı amaca yönelik olarak kurulmuş başka bir Birliğe ortak olmamış olmak,

3. Ana sözleşmesinde ortak olma konusunda hüküm bulunmak ve genel kurullarında Birliğe katılma kararı almış ve temsilcisini belirlemiş olmak,

4. Birlik yatırımlarına katılmayı kabul etmek ve Ana sözleşme hükümlerini, bütün hak ve ödevleriyle kabul ettiğini Birlik yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek,

5.Birliğin Ana Sözleşmesinde belirtilen bir defaya mahsus olarak ödenen sermaye bedelini ödemeyi kabul etmek. (Kadın Kooperatifleri Birliği ana sözleşmesinde bu bedel 50.00 YTL olarak belirlenmiştir.)

6. Birlik genel kurulunca belirlenebilecek miktarda aylık ödentiyi kabul etmektir.

 

E. Ortaklık İçin Hazırlanması Gereken Belgeler nelerdir? 
  1. Birliğe katılma kararının alındığı genel kurulun karar fotokopisi. (Bakınız: EK 1)
  2. İmzalı ve kaşeli müracaat dilekçesi ( Bakınız: EK 2)
  3. Kooperatifinizin kurulmuş olduğunu belirten Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. (Bu gazete kooperatifinizin kuruluş tescil işlemleri sırasında size verilmişti. Elinizde örneği bulunmaması durumunda bağlı olduğunuz ticaret odasından alabilirsiniz.)
  4. Yönetim kurulunun imza sirküleri ve yetki belgesi karar örneği
  5. Genel kurul sonrasında verilen Kooperatif Bilgi Formu. (Elinizde bulunmaması halinde Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünden alınıp doldurulabilirsiniz. Formun altında Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü’nün onayı olmasına dikkat ediniz.)
  6. Kooperatifin ana sözleşme özetinin fotokopisi. Elinizde olmaması durumunda Ticaret odasından aslı gibidir diye onaylatılarak alınabilir.

 

F. Birliğe Ortaklık Başvurusu Nasıl Sonuçlanır? 

Birliğe ortak olmak isteyen kooperatif müracaat dilekçesi ve hazırladığı diğer evrakları Birlik Yönetim Kuruluna teslim ederek başvurusunu yapar. Birlik Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kooperatifin evraklarını inceler ve ortaklık şartlarına uygun olması durumunda kooperatifi ortaklığa kabul ettiğini yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi kooperatif, ortaklığa kabul kararının tarafına bildirilmesinin ardından sermaye taahhüdünü en çok 4 taksitle olmak üzere öder.

 

EK 1: Genel Kurulda Birliğe Katılma Kararının Alınması Birliğe ortak olmak isteyen kooperatiflerin öncelikle genel kurullarında birliğe katılma kararı almaları ve bu birlikte kooperatiflerini temsil edecek kişiyi belirlemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle yapacağınız ilk genel kurulda, genel kurul başvurunuz sırasında il müdürlüğüne yaptığınız başvuru sırasında verdiğiniz toplantı gündem maddeleri arasına "Üst birliğe katılma ve temsilci belirleme"  maddesini eklemeyi unutmayınız. 

Genel Kurulda Alınacak Kararın Örneği:

 

  Kurulacak olan üst birliğe katılmaya ve bu birlikte kooperatifimizi ...............'nın … yıl süreyle temsil etmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki karar örneğindeki boş kısma seçtiğiniz temsilcisinin adını yazınız. 

DİKKAT: Genel kurulda sadece birliğe katılma kararını almak yeteri değildir, lütfen kooperatifinizi temsil edecek kişiyi de belirlemeyi unutmayın.   

 

EK 2: İmzalı ve Kaşeli Müracaat Dilekçesinin Hazırlanması Birlik yönetim kuruluna hitaben yazılmış bir dilekçe ile kooperatifinizin birlik yatırımlarına katılmayı kabul ettiğini ve ana sözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle kabul ettiğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Dilekçe örneğini aşağıda bulabilirsiniz 

 

Örnek Dilekçe:

 

 

                                                                                                                                        .../../200.

S.S. KADIN İŞLETME KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU’NA,

S.S Kadın İşletme Kooperatifleri Birliği ana sözleşmesinin tüm hükümlerini ve getirilen yükümlülüklerini kabul ediyoruz.

       Birliğe üyeliğimize karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

ADRES                                                                                                  KOOPERATİFİN ADI

                                                                                                             BAŞKAN ve  İMZA